080 2772 - Pokličite zdaj!

 

Postopek in potrebna dokumentacija

Za izpeljavo odškodninskega postopka potrebujemo:

 • Podatek katera policijaska postaja je nezgodo obravnavala oz. policijski zapisnik ali evropsko poročilo o nesreči, če s tem ne razpolagate pa: na kratko opis nesreče v par stavkih, določene podatke o nesreči (kraj, čas...), prav tako podatke o povzročitelju-vozniku vozila, podatke o lastniku vozila (v primeru da vozila ni vozil lastnik), s katerim je bila povzročena nesreča, pri kateri zavarovalni hiši je vozilo zavarovano, registersko številko vozila ter po možnosti št. zavarovalne police
 • vso dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. Izvide iz urgence, travmatoloških ambulant, izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila oebnega zdravnika, o tem kako je zdravljenje potekalo, kopijo kartoteke...))
 • morebitna dokazila o bolniškem staležu(potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločbo ZZZS)
 • Kakršnakoli dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgulbljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali pa plačilne liste za 3 mesece pred in po odstnosti.
 • vsa dokazila okakršnihkoli  izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
 • vsa dokazila (račun, fotografije uničene stvari,...) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...);
 • vsa dokazila o oškodovanju na na drugih življenskih  področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.) - kot dokazilo šteje potrdilo ustanove, kjer ste dejavnost izvajali;
 • kakršekoli morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani in tudi št. zavarovalne police;
 • zapisnik o alkoholu v krvi;*
 • vozniško dovoljenje (obojestransko);*
 • zavarovalna polica vozila, ki je bilo udeleženo v nezgodi.

* če ste nesrečo povzročili sami 

Za vas uredimo hitro, zanesljivo in pošteno izplačilo odškodnine.

Postopek je do izplačila odškodnine za vas povsem brezplačen!

Velikokrat ste zaradi posledic nezgode upravičeni do izplačila denarne odškodnine.

Zelo pomembno je kako postopate v primeru nezgode. To lahko vpliva na višino odškodnine, zato nas v takšnih primerih nemudoma kontaktirajte za brezplačno svetovanje. Za vas smo dosegljivi 24 ur na dan na tel. št. 031 534 513 ali e-mail info@odskodnina-odskodnine.com.